top of page
Löda kabel

ARKIV - TIDIGARE PROJEKT

Lödningsworkshop

Med stöd av Kulturstiftelsen 2017-2018

Under 2017-2018 genomfördes ett nationellt projekt för att sprida och tillgängliggöra Vem Kan Bli Producent till flera delar av landet.

Som en del av projektet togs dels en handbok för Vem Kan Bli Producent fram som andra arrangörer ska kunna använda som verktyg och stöd i att arrangera VKBP-verksamhet, såväl hela producentprogram som mindre moment och format där delar av producentprogrammet kan plockas ut och användas.

En annan del av projektet var att jobba med två pilotstäder som skulle jobba med att starta och etablera Vem Kan Bli Producent på sina orter. Dessa två pilotstäder blev Malmö och Göteborg, som bland mycket annat genomförde två producentprogram under 2018-2019.

Spridningsprojekt

Mentorsprogram

Med stöd av Musikverket oktober 2016 - april 2017

Studio- och ljudteknikvärlden är ojämställd. Hösten 2016 fick vi stöd från Statens musikverk att skapa ett nytt mentorskap för att förstärka banden mellan yrkesverksamma producenter och producenter i vårt nätverk.


Med sikte på en långsiktig förändring involverade Vem kan bli producent yrkesverksamma musikproducenter där vi tillsammans skapade grunden för ett normkritiskt mentorskap med utgångspunkt i Popkollos metodik.

Projektet hade tre delar:

  • Utbildning för mentorer

  • Skapandet av en handbok för fortsatt arbete

  • Normkritiskt mentorskap eller praktikplats 


Genom att tillsammans skapa nya sätt att vara mentor vill riva de strukturer som idag utesluter producenter som är tjejer och transpersoner.

Under projektets tid gick dessa producenter vår utbildning:

Hanna Järver, Nils Lundberg (Nisj), Måns Lundberg, Johan T Karlsson, Leo Drougge, Leo Nathorst Böös, Timmy Fredriksson (Lab 259), Ludvig Larsson (Lab 259), Jimmy Sjödén(Lab 259), Gabriel Gruvberg, Max Måns Wikman (Christoffer Roth, Pernilla Andersson Dregen och Mats Björke deltog på distans.)

En ytterligare dimension i mentorskapet är att vi också haft ett nära arbete med MXM Music och Wolf Cousins som medverkat i programmet genom att finnas där för feedback-sessions.

Mentorer musikproduktion
Riksmixningsverket mixerbord och kontrollrum

Med stöd av Kulturbryggan 2017

En fysisk plats för att träffas och utveckla sitt intresse i musikproduktion har vår målgrupp uttryckt stor vikt vid.

Under våren 2017 påbörjade arbetet och hade under fyra kvällar träffar med en fokusgrupp om 15 personer med helt vitt skilda bakgrunder, alltifrån nybörjare till etablerade producenter. Vi hade föreläsningar i intersektionell tillgänglighet och normkritisk arkitektur. Tillsammans satte vi tankar och idéer för vad denna plats kan och ska utgöra.   

Tanken med studion är att tillsammans med vår målgrupp skapa:

  • En studio som är en lärande plats.

  • För och av tjejer och transpersoner.

  • En studio där nybörjare och proffs jobbar sida vid sida.


Popkollo Studio

Vem Kan Bli Producent

Med stöd av Kulturstiftelsen maj 2015 - maj 2016

Vem kan bli producent började som ett 1-årigt projekt i Popkollos regi för att förändra normer kring teknik och teknikanvändande och skapa en plattform för att fler tjejer och transpersoner ska producera musik.

Under projektåret 2015-2016, hade projektet fyra huvudsakliga delar:

 

  • Starta ett producentprogram för vuxna aktiva producenter

  • Undersöka möjligheten att bygga en studio

  • Lyfta in teknik och föra in producentrollen i all popkollos verksamhet; där vi skapade en grundteknisk utbildning för alla popkolloledare samt startade en särskild producentinriktning för våra kollon

  • Samarbeta med KTH i en serie workshops och delta i Tekla

​​

Under året gjorde vi även Producent Meet Up med Upfront Producer Network och Studio XX som samlade ett 40-tal producenter från hela Sverige. Vi satte under detta år den organisation som idag driver producentprogrammet, nätverket och föreningen Vem kan bli producent.
 

Musikproduktion deltagare lär av varandra
bottom of page