top of page

producentprogrammet

Producentprogrammet är en 4-7 månader lång utbildning som riktar sig till kvinnor och transpersoner över 20 år (rek. ålder) som är aktiva inom musikproduktion och vill fördjupa sig och utvecklas i ett sammanhang med andra.

Första upplagan av producentprogrammet arrangerades i Stockholm 2015-2016. 2018 startades producentprogrammet även upp i Malmö och Göteborg. I dag har över 250 personer deltagit på producentprogrammet sedan starten.

2023/2024 arrangeras producentprogrammet i Stockholm, Göteborg och för allra första gången - Umeå!

HELG 3 BRA 6_edited.jpg

För vem?

Producentprogrammet vänder sig till tjejer och transpersoner över 20 år (rekommenderad ålder).

förkunskaper

 Vi vänder oss till dig som redan är i startgroparna med en DAW och har en tanke/ett mål om hur du vill använda din kunskap från Producentprogrammet på. Du ska alltså inte vara ett proffs, men ska ha grundläggande kunskaper inom en DAW (ex. Ableton, Logic, Pro Tools, Reason). Utöver detta krävs ingen djupare kunskap, men du ska vara intresserad av att utveckla dig själv i rollen som musikproducent. Vid programmets start kommer du att behöva en egen dator med en installerad DAW. 

Tekniskt och kreativt fokus

Musikproducent är en roll som kan betyda väldigt olika saker, och beroende på vilken typ av producent en vill vara så kan det vara olika kunskapsområden som är relevanta. Popkollos producentprogram kommer huvudsakligen ha ett tekniskt och kreativt fokus. Tekniskt på så vis att de ämnen vi går igenom på träffarna kommer fokusera på de tekniska delarna av producentskapet. Detta för att syftet med producentprogrammet är att tillgängliggöra teknik för en underrepresenterad grupp i studio- och producentvärlden där rollerna fortfarande är väldigt genuskodade, och där få kvinnor och transpersoner återfinns i tekniska roller. Kreativt fokus på så vis att det egna skapandet står i fokus och programmets syfte är att skapa förutsättningar för deltagarnas processer och idéer snarare än erbjuda en mall att följa eller förbestämda mål att uppfylla.

Uppspel och feedback

Under programmets gång kommer deltagarna spela upp projekt och uppgifter för varandra och öva på att ge och ta feedback. 

bottom of page