producentprogrammet

Producentprogrammet är en 4-7 månader lång utbildning som riktar sig till kvinnor och transpersoner över 20 år (rek. ålder) som är aktiva inom musikproduktion och vill fördjupa sig och utvecklas i ett sammanhang med andra.

Första upplagan av producentprogrammet arrangerades i Stockholm 2015-2016. 2018 startades producentprogrammet även upp i Malmö och Göteborg. I dag har 140 personer deltagit på producentprogrammet och över 500 personer har sökt.

2021/2022 arrangeras producentprogrammet i Stockholm och Göteborg.

För vem?

Producentprogrammet vänder sig till tjejer och transpersoner över 20 år (rekommenderad ålder).

förkunskaper

 Vi vänder oss till dig som redan är i startgroparna med en DAW och har en tanke/ett mål om hur du vill använda din kunskap från Producentprogrammet på. Du ska alltså inte vara ett proffs, men ska ha grundläggande kunskaper inom en DAW (ex. Ableton, Logic, Pro Tools, Reason). Utöver detta krävs ingen djupare kunskap, men du ska vara intresserad av att utveckla dig själv i rollen som musikproducent. Vid programmets start kommer du att behöva en egen dator med en installerad DAW. 

Tekniskt och kreativt fokus

Musikproducent är en roll som kan betyda väldigt olika saker, och beroende på vilken typ av producent en vill vara så kan det vara olika kunskapsområden som är relevanta. Popkollos producentprogram kommer huvudsakligen ha ett tekniskt och kreativt fokus. Tekniskt på så vis att de ämnen vi går igenom på träffarna kommer fokusera på de tekniska delarna av producentskapet. Detta för att syftet med producentprogrammet är att tillgängliggöra teknik för en underrepresenterad grupp i studio- och producentvärlden där rollerna fortfarande är väldigt genuskodade, och där få kvinnor och transpersoner återfinns i tekniska roller. Kreativt fokus på så vis att det egna skapandet står i fokus och programmets syfte är att skapa förutsättningar för deltagarnas processer och idéer snarare än erbjuda en mall att följa eller förbestämda mål att uppfylla.

Uppspel och feedback

Under programmets gång kommer deltagarna spela upp projekt och uppgifter för varandra och öva på att ge och ta feedback. 

göteborg 2022

innehåll

tider och omfattning

I producentprogrammet går vi igenom följande teman:

  • Block 1: DAW

  • Block 2: Ljud ljud ljud

  • Block 3: Arrangemang och workflow

  • Block 4: Effekter och processering av ljud

  • Block 5: Analoga signalvägar/ Inspelningsteknik i studio

  • Block 6: Mixning och mastring

 

Varje tema har 3 träffar där vi går igenom olika ämnen kopplat till det övergripande temat. Träffarna består av en blandning av genomgångar och presentationer av ämnet, interaktiva övningar och eget arbete samt grupparbete.

COVID-19

Med anledning av den pågående pandemin är all planering preliminär och kan komma att ändras för att möta eventuellt uppdaterade riktlinjer från FHM och regeringen för att hindra smittspridning. Vi planerar utifrån att kunna genomföra programmet med fysiska träffar och bedömer i dagsläget att vi kan göra det på ett sätt som följer rådande riktlinjer, men om dessa uppdateras kan det exempelvis innebära att vissa träffar kommer att hållas på distans via Zoom.

Producentprogrammet sträcker sig från v 2 och v 22 och består av en träff per vecka (totalt 20 träffar) samt tre kurshelger. Träffarna äger rum onsdagar kl 18:00 – 21:00 på Kvinnofolkhögskolan. 

Helgerna äger rum följande datum (platser TBA):
Helg 1: 14–16 januari 
Helg 2: 18–20 mars 
Helg 3: 6– 8 maj 

 

Utöver schemalagd tid innehåller producentprogrammet även övningar och uppgifter, egna arbeten och grupparbeten. För att delta i producentprogrammet behöver du kunna lägga tid utöver de schemalagda träffarna till att jobba med dina produktioner och i grupp. Tanken med programmet är att vara en hjälp och källa till kunskap och inspiration som kan hjälpa dig vidare i ditt producentskap och utgår från att du är aktiv även utanför schemalagd programtid.

En del i programmet i år kommer även att vara en cirkelledarutbildning i samarbete med ABF. Cirkelledarutbildning innebär att du lär dig om folkbildning och hur en kan starta och driva studiecirklar, något du kan ha med dig efter utbildningens slut för att fortsätta träffas och lära tillsammans.

*Alla datum och tider är med reservation för ändringar

plats

språk / language

Producentprogrammet äger rum huvudsakligen på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, men vi kommer även att hålla till i andra lokaler och studios i Göteborg vissa träffar och helger. 

Producentprogrammets innehåll ges på svenska. Om du har några frågor kan du nå oss på sara.stenman@popkollo.se eller sofia.arale@popkollo.se.
 
The content of the program is presented in Swedish, if you have any questions please contact us at sara.stenman@popkollo.se or sofia.arale@popkollo.se

tillgänglighet

utrustning

Har du frågor om tillgänglighet kontakta oss på sara.stenman@popkollo.se eller sofia.arale@popkollo.se. Vi jobbar för att öka tillgänglighet och kommer göra vad vi kan för att alla ska kunna delta.

Du behöver en bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) på som du kan jobba i samt hörlurar. I undantagsfall kan vi låna ut en dator under programmets gång. 

deltagaravgift

Vi vill att alla i Popkollos målgrupp ska kunna delta i vår verksamhet oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför använder vi oss av en så kallad glidande skala på deltagaravgiften. Tanken med glidande skala är att de som kan betalar lite mer för att de som inte kan betala lika mycket ska kunna betala lite mindre.

För producentprogrammet är deltagaravgiften mellan 8 000 - 19 000 SEK och du anger själv i ansökan hur mycket du kan betala. Du kan också välja om du vill betala hela summan på en gång eller dela upp betalningen på flera tillfällen.

Den verkliga kostnaden för producentprogrammet är 25 000 kr per deltagare. Den lägre deltagaravgiften är möjlig genom samarbeten med sponsorer och partners.

 

Påverkar deltagaravgiften ens chanser att komma med i programmet?

Inte i första hand, och endast om den genomsnittliga deltagaravgiften för gruppen hamnar för lågt för att budgeten ska gå ihop. Först och främst gör vi urvalet baserat på hur väl de sökande matchar kriterierna för producentprogrammet, och prioriterar att få en gruppsammansättning med bred representation vad gäller musikstilar, bakgrunder och erfarenheter. Men då Producentprogrammets ekonomiska modell bygger på att möjliggöra för några att betala mindre genom att andra betalar mer så behöver det finnas en spridning i vad folk betalar på den glidande skalan för att den genomsnittliga deltagaravgiften inte ska hamna för lågt. Därför kommer vi jobba med kvoter där det finns ett maxtak för hur många som kan betala i lägsta spannet och hur många som behöver betala i ett högre spann för att budgeten ska gå ihop. I urvalsprocessen blir detta det sista vi tittar på och som kan komma att påverka urvalet. Information om deltagaravgift kommer dock inte finnas med i första skedet av urvalsprocessen och kommer därmed inte påverka hur vi bedömer en ansökan i den fasen.

 

För att producentprogrammet ska kunna finnas även i fortsättningen och drivas på ett hållbart vis är vi beroende av att alla som kan bidrar efter bästa förmåga. 

 

P o p k o l l o  f o n d e n

Om även den lägsta summan om 8 000 SEK är för mycket finns det möjlighet att ansöka om lägre en avgift från Popkollofonden. Denna fond är till för all Popkollos verksamhet, det vill säga deltagare som är barn och unga på våra kollon såväl deltagare i producentprogrammet.

anmälan och antagning

Du anmäler dig genom att fylla i det digitala formuläret här nedan. Sista anmälningsdagen är 5/12, och antagningsbesked skickas 9/12, senaste datum för att dig att bekräfta din plats är 14/12.


Inför antagningsprocessen så anonymiseras din ansökan och personuppgifter samt information om deltagaravgift tas bort från det material som de som gör urvalet går igenom.

Bekräftelsen är bindande och betyder att du åtar dig att delta i programmet enligt de förutsättningar och villkor som gäller samt att du blir skyldig att betala deltagaravgiften även om du skulle få förhinder och inte kan delta.

Eftersom många vill gå producentprogrammet och vi blir tvungna att ge ett nej-besked till många sökande är det extra viktigt att du som söker noggrant läser igenom informationen om tider och upplägg. Det är viktigt att du sätter dig in i vad det innebär i engagemang att delta i producentprogrammet och tar ställning till om det är något som passar dig. När programmet väl satt igång har vi begränsade möjligheter att ta in reserver på grund av dess upplägg.

Samarbetspartners

Producentprogrammet i Göteborg 2022 genomförs i samarbete med ABF Göteborg.