top of page

producentprogrammet

Producentprogrammet är en 4-8 månader lång musikproduktionsutbildning för kvinnor och transpersoner över 20 år. Den vänder sig till dig som vill lära dig alla delar av musikproduktion i ett sammanhang med andra och utvecklas i rollen som producent.

I producentprogrammet får du en bred och grundlig introduktion i alla delar av musikproduktion - från DAW, Ljudlära, Effekter, Analoga signalvägar, Inspelningsteknik och Studiointroduktion, Workflow och Arrangemang, Mixning och Mastering och slutligen Branschkunskap, Juridik och att nå ut med sin musik.

Producentprogrammet är en den av Popkollos satsning "Vem Kan Bli Producent" och finns i Stockholm, Göteborg och Umeå.

Studioinspelning mikrofonriggning
Riksmixningsverket studio mixning och inspelning

För vem?

Producentprogrammet vänder sig till kvinnor och transpersoner över 20 år (rekommenderad ålder).

förkunskaper

 Vi vänder oss till dig som redan är i startgroparna med en DAW och har en tanke/ett mål om hur du vill använda din kunskap från Producentprogrammet på. Du ska alltså inte vara ett proffs, men ska ha grundläggande kunskaper inom en DAW (ex. Ableton, Logic, Pro Tools, Reason). Utöver detta krävs ingen djupare kunskap, men du ska vara intresserad av att utveckla dig själv i rollen som musikproducent. Vid programmets start kommer du att behöva en egen dator med en installerad DAW. 

innehåll

Producentprogrammet är uppdelat i 8 block med olika övergripande teman:

  • Block 1: DAW

  • Block 2: Ljud ljud ljud

  • Block 3: Effekter och processering av ljud

  • Block 4: Analoga signalvägar & Ellära

  • Block 5: Inspelningsteknik & Studiointro

  • Block 6: Arrangemang & Workflow

  • Block 7: Mixning & Mastring

  • Block 8: Bransch & Juridik

 

Varje tema har 3 träffar där vi går igenom olika ämnen kopplat till det övergripande temat. Träffarna består av en blandning av genomgångar och presentationer av ämnet, interaktiva övningar och eget arbete samt grupparbete.

Buchla modular synth

Tekniskt och kreativt fokus

Musikproducent är en roll som kan betyda väldigt olika saker, och beroende på vilken typ av producent en vill vara så kan det vara olika kunskapsområden som är relevanta. Popkollos producentprogram kommer huvudsakligen ha ett tekniskt och kreativt fokus. Tekniskt på så vis att de ämnen vi går igenom på träffarna kommer fokusera på de tekniska delarna av producentskapet. Detta för att syftet med producentprogrammet är att tillgängliggöra teknik för en underrepresenterad grupp i studio- och producentvärlden där rollerna fortfarande är väldigt genuskodade, och där få kvinnor och transpersoner återfinns i tekniska roller. Kreativt fokus på så vis att det egna skapandet står i fokus och programmets syfte är att skapa förutsättningar för deltagarnas processer och idéer snarare än erbjuda en mall att följa eller förbestämda mål att uppfylla.

Modulärsynth patchande

Uppspel och feedback

Under programmets gång kommer deltagarna spela upp projekt och uppgifter för varandra och öva på att ge och ta feedback. 

Musikproduktion in the box
bottom of page