producentprogrammet

Producentprogrammet är en 4-7 månader lång utbildning som riktar sig till kvinnor och transpersoner över 20 år (rek. ålder) som är aktiva inom musikproduktion och vill fördjupa sig och utvecklas i ett sammanhang med andra.

Första upplagan av producentprogrammet arrangerades i Stockholm 2015-2016. 2018 startades producentprogrammet även upp i Malmö och Göteborg. I dag har 120 personer deltagit på producentprogrammet och över 450 personer har sökt.

2020/2021 arrangeras den 6:e upplagan av producentprogrammet i Stockholm. Våren 2021 körs ett producentprogram i Göteborg.

För vem?

Producentprogrammet vänder sig till tjejer och transpersoner över 20 år (rekommenderad ålder).

förkunskaper

 Vi vänder oss till dig som redan är i startgroparna med en DAW och har en tanke/ett mål om hur du vill använda din kunskap från Producentprogrammet på. Du ska alltså inte vara ett proffs, men ska ha grundläggande kunskaper inom en DAW (ex. Ableton, Logic, Pro Tools, Reason). Utöver detta krävs ingen djupare kunskap, men du ska vara intresserad av att utveckla dig själv i rollen som musikproducent. Vid programmets start kommer du att behöva en egen dator med en installerad DAW. 

Tekniskt och kreativt fokus

Musikproducent är en roll som kan betyda väldigt olika saker, och beroende på vilken typ av producent en vill vara så kan det vara olika kunskapsområden som är relevanta. Popkollos producentprogram kommer huvudsakligen ha ett tekniskt och kreativt fokus. Tekniskt på så vis att de ämnen vi går igenom på träffarna kommer fokusera på de tekniska delarna av producentskapet. Detta för att syftet med producentprogrammet är att tillgängliggöra teknik för en underrepresenterad grupp i studio- och producentvärlden där rollerna fortfarande är väldigt genuskodade, och där få kvinnor och transpersoner återfinns i tekniska roller. Kreativt fokus på så vis att det egna skapandet står i fokus och programmets syfte är att skapa förutsättningar för deltagarnas processer och idéer snarare än erbjuda en mall att följa eller förbestämda mål att uppfylla.

Uppspel och feedback

Under programmets gång kommer deltagarna spela upp projekt och uppgifter för varandra och öva på att ge och ta feedback. 

göteborg 2021

innehåll

I producentprogrammet går vi igenom följande teman:

  • DAW

  • Ljud ljud ljud

  • Effekter och processering av ljud

  • Analoga signalvägar och ellära

  • Inspelningsteknik i studio

  • Arrangemang och workflow

  • Mixning och mastring

  • Bransch, juridik, nätverk

 

Varje tema har 1-3 träffar där vi går igenom olika ämnen kopplat till det övergripande temat. Träffarna består av en blandning av genomgångar och presentationer av ämnet, interaktiva övningar och eget arbete samt grupparbete.

CORONA

Med anledning av den pågående pandemin är all planering preliminär och kan komma att ändras för att möta eventuellt uppdaterade riktlinjer från FHM och regeringen för att hindra smittspridning. Vi planerar utifrån att kunna genomföra programmet med fysiska träffar så småningom, men bedömer i dagsläget att de första träffarna i februari kommer att hållas på distans via Zoom. Förhoppningsvis kan vi hålla resten av programmet med fysiska träffar.

tider och omfattning

Producentprogrammet sträcker sig från vecka 6 - 22 under 2021 och består av en träff per vecka (totalt 15 träffar) samt två helhelger. Träffarna äger rum på onsdagkvällar kl 18 - 21.*

 

Första helgen kommer att äga rum i februari eller mars, och andra helgen i maj beroende på Corona-situationen. Mer exakta datum kommer senare.

 

Utöver schemalagd tid innehåller producentprogrammet även övningar och uppgifter, egna arbeten och grupparbeten. För att delta i producentprogrammet behöver du kunna lägga tid utöver de schemalagda träffarna till att jobba med dina produktioner och i grupp. Tanken med programmet är att vara en hjälp och källa till kunskap och inspiration som kan hjälpa dig vidare i ditt producentskap och utgår från att du är aktiv även utanför schemalagd programtid.

*Alla datum och tider är med reservation för ändringar

plats

språk / language

Producentprogrammet äger rum på olika platser i Göteborg, till en början via Zoom. Vi siktar på att hålla kurshelgerna fysiskt i smågrupper utan övernattning beroende på hur Corona-situationen utvecklar sig.

Producentprogrammets innehåll ges på svenska. Om du har några frågor kan du nå oss på sara.stenman@popkollo.se eller sofia.arale@popkollo.se. // The program is given in Swedish, if you have any questions you can reach us at sara.stenman@popkollo.se or sofia.arale@popkollo.se

tillgänglighet

utrustning

Vi kommer hålla till i olika lokaler och strävar då efter god tillgänglighet så att alla ska kunna delta. Har du frågor om tillgänglighet kontakta oss på sofia.arale@popkollo.se eller sara.stenman@popkollo.se

Du behöver en bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) på som du kan jobba i samt hörlurar. I undantagsfall kan vi låna ut en dator under programmets gång. 

deltagaravgift

Vi vill att alla i Popkollos målgrupp ska kunna delta i vår verksamhet oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför använder vi oss av en så kallad glidande skala på deltagaravgiften. Tanken med glidande skala är att de som kan betalar lite mer för att de som inte kan betala lika mycket ska kunna betala lite mindre.

 

För producentprogrammet är deltagaravgiften mellan 5 000 - 13 000 SEK och du anger själv i ansökan hur mycket du kan betala. Du kan också välja om du vill betala hela summan på en gång eller dela upp betalningen på flera tillfällen.

 

Den verkliga kostnaden för producentprogrammet är 23 000 kr per deltagare. Den lägre deltagaravgiften är möjlig genom samarbeten med sponsorer och partners.

 

Påverkar deltagaravgiften ens chanser att komma med i programmet?

Inte i första hand, och endast om den genomsnittliga deltagaravgiften för gruppen hamnar för lågt för att budgeten ska gå ihop. Först och främst gör vi urvalet baserat på hur väl de sökande matchar kriterierna för producentprogrammet, och prioriterar att få en gruppsammansättning med bred representation vad gäller musikstilar, bakgrunder och erfarenheter. Men då Producentprogrammets ekonomiska modell bygger på att möjliggöra för några att betala mindre genom att andra betalar mer så behöver det finnas en spridning i vad folk betalar på den glidande skalan för att den genomsnittliga deltagaravgiften inte ska hamna för lågt. Därför kommer vi jobba med kvoter där det finns ett maxtak för hur många som kan betala i lägsta spannet och hur många som behöver betala i ett högre spann för att budgeten ska gå ihop. I urvalsprocessen blir detta det sista vi tittar på och som kan komma att påverka urvalet. Information om deltagaravgift kommer dock inte finnas med i första skedet av urvalsprocessen och kommer därmed inte påverka hur vi bedömer en ansökan i den fasen.

 

För att producentprogrammet ska kunna finnas även i fortsättningen och drivas på ett hållbart vis är vi beroende av att alla som kan bidrar efter bästa förmåga. 

 

P o p k o l l o  f o n d e n

Om även den lägsta summan om 5 000 SEK är för mycket finns det möjlighet att ansöka om lägre en avgift från Popkollofonden. Denna fond är till för all Popkollos verksamhet, det vill säga deltagare som är barn och unga på våra kollon såväl deltagare i producentprogrammet.

anmälan och antagning

2020/2021 års upplaga av producentprogrammet är nu i full gång i både Stockholm och Göteborg. Nästa omgång börjar i november. Ansökan och information kommer upp i september. Håll utkik!

Samarbetspartners

Producentprogrammet i Göteborg 2021 genomförs i samarbete med ABF Göteborg.