top of page

STockholm 2023/2024

innehåll

tider och omfattning

Producentprogrammet är uppdelat i 8 block med olika övergripande teman:

 

  • Block 1: DAW

  • Block 2: Ljud ljud ljud

  • Block 3: Effekter och processering av ljud

  • Block 4: Analoga signalvägar & Ellära

  • Block 5: Inspelningsteknik & Studiointro

  • Block 6: Arrangemang & Workflow

  • Block 7: Mixning & Mastring

  • Block 8: Bransch & Juridik

 

Varje tema har 3 träffar där vi går igenom olika ämnen kopplat till det övergripande temat. Träffarna består av en blandning av genomgångar och presentationer av ämnet, interaktiva övningar och eget arbete samt grupparbete.

Producentprogrammet sträcker sig från 1 november 2023 - 2 juni 2024 och består av en träff per vecka (totalt 24 träffar) samt fyra helhelger. Träffarna äger rum på onsdagkvällar kl 18 - 21.

Helgerna äger rum följande datum:
Helg 1: 3 - 5 november (övernattning på kursgård nära Stockholm)
Helg 2: 2 - 4 februari (i Stockholm)
Helg 3: 15 - 17 mars (i Stockholm)
Helg 4: 31 maj - 2 juni (ev övernattning på kursgård nära Stockholm)

Utöver schemalagd tid består programmet av grupparbeten, egna arbeten, övningar och check-ins med deltagarna som också planeras av ledarna.

En del i programmet i år kommer även att vara en cirkelledarutbildning i samarbete med ABF. Cirkelledarutbildning innebär att du lär dig om folkbildning och hur en kan starta och driva studiecirklar, något du kan ha med dig efter utbildningens slut för att fortsätta träffas och lära tillsammans.

*Alla datum och tider är med reservation för ändringar

plats

språk / language

Producentprogrammet äger rum på olika platser i Stockholm. Vissa helger kommer att placeras på kursgårdar utanför Stockholm.

Producentprogrammets innehåll ges på svenska. Om du har några frågor kan du nå oss på producent@popkollo.se
 
The content of the program is presented in Swedish, if you have any questions please contact us at producent@popkollo.se

tillgänglighet

Tillgängligheten i de lokaler vi vistas i med producentprogrammet är varierande. Vår hemmalokal där vi har många av träffarna har två halvtrappor ner. I andra lokaler som vi lånar samt på kursgårdarna är det generellt god tillgänglighet. För mer information om tillgängligheten hör av dig till: producent@popkollo.se

utrustning

Du behöver en bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) på som du kan jobba i samt hörlurar. I undantagsfall kan vi låna ut en dator under programmets gång. 

deltagaravgift

Vi vill att alla i Popkollos målgrupp ska kunna delta i vår verksamhet oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför använder vi oss av en så kallad glidande skala på deltagaravgiften. Tanken med glidande skala är att de som kan betalar lite mer för att de som inte kan betala lika mycket ska kunna betala lite mindre.

För producentprogrammet är deltagaravgiften mellan 10 000 - 25 000 SEK och du anger själv i ansökan hur mycket du kan betala. Du kan också välja om du vill betala hela summan på en gång eller dela upp betalningen på flera tillfällen.

Den verkliga kostnaden för producentprogrammet är 30 000 kr per deltagare. Den lägre deltagaravgiften är möjlig genom samarbeten med sponsorer och partners.

 

Påverkar deltagaravgiften ens chanser att komma med i programmet?

Inte i första hand, och endast om den genomsnittliga deltagaravgiften för gruppen hamnar för lågt för att budgeten ska gå ihop. Först och främst gör vi urvalet baserat på hur väl de sökande matchar kriterierna för producentprogrammet, och prioriterar att få en gruppsammansättning med bred representation vad gäller musikstilar, bakgrunder och erfarenheter. Men då Producentprogrammets ekonomiska modell bygger på att möjliggöra för några att betala mindre genom att andra betalar mer så behöver det finnas en spridning i vad folk betalar på den glidande skalan för att den genomsnittliga deltagaravgiften inte ska hamna för lågt. Därför kommer vi jobba med kvoter där det finns ett maxtak för hur många som kan betala i lägsta spannet och hur många som behöver betala i ett högre spann för att budgeten ska gå ihop. I urvalsprocessen blir detta det sista vi tittar på och som kan komma att påverka urvalet. Information om deltagaravgift kommer dock inte finnas med i första skedet av urvalsprocessen och kommer därmed inte påverka hur vi bedömer en ansökan i den fasen.

 

För att producentprogrammet ska kunna finnas även i fortsättningen och drivas på ett hållbart vis är vi beroende av att alla som kan bidrar efter bästa förmåga. 

 

P o p k o l l o  f o n d e n

Om även den lägsta summan om 10 000 SEK är för mycket finns det möjlighet att ansöka om lägre en avgift från Popkollofonden. Denna fond är till för all Popkollos verksamhet, det vill säga deltagare som är barn och unga på våra kollon såväl deltagare i producentprogrammet.

anmälan och antagning

Anmälan till årets producentprogram görs via formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 9 oktober.

Samarbetspartners

Producentprogrammet i Stockholm 2023/2024 genomförs i samarbete med ABF Stockholm.

bottom of page