en reaktion och motkraft

Om


Vi utmanar normer kring teknik och skapar en ny ljudbild!
 ​

 

Vem Kan Bli Producent (VKBP) är en verksamhet som drivs av Popkollo och vars fokus är på producentrollen med syfte att förändra normer kring teknik och teknikanvändande.
 

Teknik har på många sätt revolutionerat musik och de möjligheter som finns. Idag är teknik en självklar del av musikskapandet inom många olika genrer. Men fortfarande ses teknik som en '(cis)manlig' domän ­och bilden som förmedlas är att det inte finns några musikproducenter som är kvinnor och transpersoner.

VKBP verkar för en strukturell förändring och att skapa fler bilder av vem som kan bli producent, genom att skapa förutsättningar och en plattform för kvinnor och transpersoner att producera.