top of page

Producentprogrammet Stockholm 2024/2025

När

2 oktober 2024 - 1 juni 2025. Sista anmälningsdag 17 juni.

Plats

Stockholm

För vem

Tjejer och transpersoner över 20 år

Kostnad

10 000 - 25 000 SEK efter förmåga

En musikproduktionsutbildning för tjejer och transpersoner över 20 år. För dig som vill lära dig alla delar av musikproduktion i ett sammanhang med andra och utvecklas i rollen som producent.

Tider och omfattning

Producentprogrammet i Stockholm 2024/2025 sträcker sig från 2 oktober 2024 - 1 juni 2025 och består av en träff per vecka (totalt 24 träffar) samt fyra helhelger. Träffarna äger rum på onsdagkvällar kl 18:00 - 21:00.


Helgerna äger rum följande datum:

4 - 6 oktober 2024

24 - 26 januari 2025

14 - 16 mars 2025

30 maj - 1 juni 2025


Utöver schemalagd tid består programmet av grupparbeten, egna arbeten, övningar och check-ins med deltagarna som också planeras av ledarna.


*Alla datum och tider är med reservation för ändringar.


Plats

Producentprogrammet äger rum på olika platser i Stockholm. Vissa helger kommer att placeras på kursgårdar utanför Stockholm.


Språk / Language

Producentprogrammets innehåll ges på svenska. Om du har några frågor kan du nå oss på producent@popkollo.se 

The content of the program is presented in Swedish, if you have any questions please contact us at producent@popkollo.se


Tillgänglighet

Tillgängligheten i de lokaler vi vistas i med producentprogrammet är varierande. Vår hemmalokal där vi har många av träffarna har två halvtrappor ner. I andra lokaler som vi lånar samt på kursgårdarna är det generellt god tillgänglighet. För mer information om tillgängligheten hör av dig till: producent@popkollo.se


Utrustning

Du behöver en bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) på som du kan jobba i samt hörlurar. I undantagsfall kan vi låna ut en dator under programmets gång.


Innehåll och Upplägg

Läs mer om programmets innehåll och upplägg på Producentprogrammet.

Deltagaravgift

Vi vill att alla i Popkollos målgrupp ska kunna delta i vår verksamhet oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför använder vi oss av en så kallad glidande skala på deltagaravgiften. Tanken med glidande skala är att de som kan betalar lite mer för att de som inte kan betala lika mycket ska kunna betala lite mindre.


För producentprogrammet är deltagaravgiften mellan 10 000 - 25 000 SEK och du anger själv i ansökan hur mycket du kan betala. Du kan också välja om du vill betala hela summan på en gång eller dela upp betalningen på flera tillfällen.


Den verkliga kostnaden för producentprogrammet är 30 000 kr per deltagare. Den lägre deltagaravgiften är möjlig genom samarbeten med sponsorer och partners.


För att producentprogrammet ska kunna finnas även i fortsättningen och drivas på ett hållbart vis är vi beroende av att alla som kan bidrar efter bästa förmåga.


P o p k o l l o  f o n d e n

Om även den lägsta summan om 10 000 SEK är för mycket finns det möjlighet att ansöka om lägre en avgift från Popkollofonden. Denna fond är till för all Popkollos verksamhet, det vill säga deltagare som är barn och unga på våra kollon såväl deltagare i producentprogrammet.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i det digitala formuläret här nedan. I år har vi två anmälningsomgångar: 


  • Anmälan för omgång 1 öppnar 23 april och sista anmälningsdag är 17 juni. Antagningsbesked skickas ut senast 21 juni och du har en vecka på dig att bekräfta din plats.


  • Anmälan för omgång 2 (om inte alla platser har fyllts) öppnar 19 juni och sista anmälningsdag är 25 augusti. Antagningsbesked skickas ut senast 28 augusti och du har en vecka på dig att bekräfta din plats.


Inför antagningsprocessen så anonymiseras din ansökan och personuppgifter samt information om deltagaravgift tas bort från det material som de som gör urvalet går igenom.


Bekräftelsen är bindande och betyder att du åtar dig att delta i programmet enligt de förutsättningar och villkor som gäller samt att du blir skyldig att betala deltagaravgiften även om du skulle få förhinder och inte kan delta.


Kriterier för att delta i producentprogrammet
  • Tjej eller/och transperson över 20 år (rek. ålder)

  • Aktiv inom musikproduktion och ska vilja utvecklas i rollen som musikproducent

  • Vara bekant med och ha jobbat i minst en DAW förut

  • Ha egen bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) du kan jobba i samt ha hörlurar

  • Kunna delta på alla schemalagda träffar och helger i producentprogrammet (med undantag för tillfällig frånvaro av giltiga skäl såsom sjukdom mm)

  • Kunna lägga tid och engagemang utöver schemalagd tid, både på eget producerande och på de övningar, uppgifter och grupparbeten som ingår i producentprogrammet


Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig  till oss på producent@popkollo.se


Vem Kan Bli Producent är en verksamhet som drivs av Riksorganisationen Popkollo.


www.vemkanbliproducent.com

www.popkollo.se

bottom of page