top of page

UMEÅ 2024

innehåll

tider och omfattning

Programmet är uppbyggt i olika block på olika teman. Dessa teman kommer att gås igenom under programmet:

  • DAW

  • Ljud ljud ljud

  • Effekter och processering av ljud

  • Analoga signalvägar & ellära

  • Inspelningsteknik i studio

  • Arrangemang och workflow

  • Mixning och mastring

  • Bransch, juridik, nätverk

 

Varje tema har 1-3 träffar där vi går igenom olika ämnen kopplat till det övergripande temat. Träffarna består av en blandning av genomgångar och presentationer av ämnet, interaktiva övningar och eget arbete samt grupparbete.

Producentprogrammet i Umeå äger rum mellan 21 februari - 8 juni 2024 och består av en träff per vecka (totalt 14 träffar) samt tre kurshelger. Träffarna äger rum på onsdagskvällar kl 18 - 21.

 

Kurshelgerna äger rum:

Helg 1: 24 - 25 februari

Helg 2: 27-28 april
Helg 3: 8 juni

Utöver schemalagd tid består programmet av grupparbeten, egna arbeten, övningar och check-ins med deltagarna som också planeras av ledarna.

 

En del i programmet i år kommer även att vara en cirkelledarutbildning i samarbete med ABF. Cirkelledarutbildning innebär att du lär dig om folkbildning och hur en kan starta och driva studiecirklar, något du kan ha med dig efter utbildningens slut för att fortsätta träffas och lära tillsammans.

 

* Veckodag för träffarna kommer att bestämmas inom kort

*Alla datum och tider är med reservation för ändringar

plats

Producentprogrammet äger rum på olika platser i Umeå. Delar av utbildningen kommer utgå från musikstudion Ljudinstitutet, Väst på Stan. Men även fler av Umeås musikstudios kommer besökas.

utrustning

språk / language

Producentprogrammets innehåll ges på svenska. Om du har några frågor kan du nå oss på vkbp.umea@popkollo.se
 
The program is given in Swedish, if you have any questions you can reach us at vkbp.umea@popkollo.se

Du behöver en bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) på som du kan jobba i samt hörlurar. Vid undantag så kan vi låna ut en dator under programmets gång.

deltagaravgift

Alla i Popkollos målgrupp ska kunna delta i vår verksamhet oavsett ekonomiska förutsättningar. Därför använder vi oss av en så kallad glidande skala på deltagaravgiften. Tanken med glidande skala är att de som kan betalar lite mer för att de som inte kan betala lika mycket ska kunna betala lite mindre.

För producentprogrammet är deltagaravgiften mellan 5 000 - 13 000 kr SEK (1250 - 3250 kr/månad) och du anger själv i ansökan hur mycket du kan betala. Du kan också välja om du vill betala hela summan på en gång eller dela upp betalningen på flera tillfällen. Hur mycket du kan betala i deltagaravgift påverkar inte dina chanser att komma med i programmet, men för att producentprogrammet ska kunna finnas även i fortsättningen är vi beroende av att alla som kan bidrar efter sin bästa förmåga.

Den verkliga kostnaden för producentprogrammet är ca 25 000 kr per deltagare. Den lägre deltagaravgiften är möjlig genom samarbeten med sponsorer och partners.

 

Påverkar deltagaravgiften ens chanser att komma med i programmet?

Inte i första hand, och endast om den genomsnittliga deltagaravgiften för gruppen hamnar för lågt för att budgeten ska gå ihop. Först och främst gör vi urvalet baserat på hur väl de sökande matchar kriterierna för producentprogrammet, och prioriterar att få en gruppsammansättning med bred representation vad gäller musikstilar, bakgrunder och erfarenheter. Men då Producentprogrammets ekonomiska modell bygger på att möjliggöra för några att betala mindre genom att andra betalar mer så behöver det finnas en spridning i vad folk betalar på den glidande skalan för att den genomsnittliga deltagaravgiften inte ska hamna för lågt. Därför kommer vi jobba med kvoter där det finns ett maxtak för hur många som kan betala i lägsta spannet och hur många som behöver betala i ett högre spann för att budgeten ska gå ihop. I urvalsprocessen blir detta det sista vi tittar på och som kan komma att påverka urvalet. Information om deltagaravgift kommer dock inte finnas med i första skedet av urvalsprocessen och kommer därmed inte påverka hur vi bedömer en ansökan i den fasen.

 

För att producentprogrammet ska kunna finnas även i fortsättningen och drivas på ett hållbart vis är vi beroende av att alla som kan bidrar efter bästa förmåga. 

 

P o p k o l l o  f o n d e n

Om även den lägsta summan om 5 000 kr är för mycket finns möjlighet att ansöka om lägre avgift från Popkollofonden. Denna fond är till för alla inom Popkollo, det vill säga deltagare som är  barn och unga på våra kollon såväl deltagare i producentprogrammet.

anmälan och antagning

ANSÖKNINGSTIDEN ÄR FÖRLÄNGD TILL TORSDAG 1/2 12:00 Pga tidigare tekniska problem

Antagningsbesked skickas ut senast 2 februari.

Om du blir antagen till programmet har du en vecka på dig att bekräfta din plats. Bekräftelsen är bindande (om den inte återtas enligt lagen om ångerrätt, se mer info nedan). Bekräftelsen betyder att du åtar dig att delta på programmet enligt de förutsättningar och villkor som gäller samt att du blir skyldig att betala deltagaravgiften även om du skulle få förhinder och inte kan delta.

* Information om ångerrätt
Du har enligt lag rätt att ångra och avanmäla dig genom att meddela oss inom 14 dagar efter att du fått antagningsbeskedet om att du har en plats på producentprogrammet. Du kan ångra din anmälan genom att meddela oss på Popkollo via mail eller telefon och meddelandet ska innehålla dina personuppgifter och vilken verksamhet du är anmäld till. Avanmäler du dig enligt dessa regler om ångerrätt har du rätt att få tillbaka hela deltagaravgiften.

Kriterier för att delta i programmet:
- Tjej eller/och transperson över 18 år
- Aktiv inom musikproduktion och vilja utvecklas i rollen som musikproducent
- Vara bekant med och ha jobbat i minst en DAW förut
- Ha egen bärbar dator med installerat musikprogram (DAW) du kan jobba i samt hörlurar
- Kunna delta på alla schemalagda träffar och helger i producentprogrammet (med undantag för tillfällig frånvaro av giltiga skäl såsom sjukdom mm)
- Kunna lägga tid och engagemang utöver schemalagd tid, både på eget producerande och på de övningar, uppgifter och grupparbeten som ingår i producentprogrammet

Samarbetspartners

Producentprogrammet i Umeå 2024 arrangeras av She's Got The Beat i samarbete med ABF Umeå och med stöd från Umeå Kommun, AC Live och Ljudinstitutet.

bottom of page